Sluneční zátoka 2010

Příjezd (8. 8. 2010) Kadeti (9. 8. 2010 – 26. 8. 2010) Lodníci (10. 8. 2010 – 16. 8. 2010) Kyklopové a Amazonky (12. 8. 2010) Trója (14. 8. 2010) Kormidelnický nástup (14. 8. 2010) Bronzový nástup (15. 8. 2010) Obratnost (15. 8. 2010 – 16. 8. 2010) Úpolové hry (16. 8. 2010) Módní přehlídka (16. 8. 2010) Puťák kadetů (17. 8. 2010 – 18. 8. 2010) Puťák plavčíků (18. 8. 2010) Puťák lodníků (18. 8. 2010) Kapitánské podminuj (20. 8. 2010) Kniha bájí a pověstí (20. 8. 2010) Výběrový program (21. 8. 2010) Knedlíčky (21. 8. 2010) Řecká plátna (21. 8. 2010) Stříbrný nástup (21. 8. 2010) Soft - trénink (22. 8. 2010) Taneční rozcvička (22. 8. 2010) Pouť (22. 8. 2010) Plavčice (22. 8. 2010) Soft - zápas (22. 8. 2010) Bahno po softu (23. 8. 2010) Parthenon (23. 8. 2010) Skylla a Charybda (25. 8. 2010) Nemejský lev (25. 8. 2010) Skotské klany (26. 8. 2010) Skotské tance (26. 8. 2010) Kadetky (26. 8. 2010) Noční cesta (26. 8. 2010) Reálie (27. 8. 2010) Nástupy (27. 8. 2010) Ostatní (27. 8. 2010) Krajinky (27. 8. 2010 – 27. 9. 2010)